Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Author name: apbbsk

Záverečná konferencia DVO

Projekt Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 sa chýli ku koncu. Preto sa 13. marca konala záverečná konferencia, kde sme sumarizovali výsledky, ktoré sa počas trvania projektu podarilo dosiahnuť. Medzi 46 účastníkmi boli zástupcovia štátnej správy, vedeckých inštitúcií, mimovládnych organizácií, súkromného sektora a zástupcovia nórskeho partnera projektu.Agentúra práce BBSK spolu so …

Záverečná konferencia DVO Read More »

Školenie nórskej organizácie MiA pre mimovládne organizácie

V dňoch 11. a 12. marca zorganizovala Agentúra práce BBSK spolu so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva 2-dňové školenie pre mimovládne organizácie, ktorého hlavnou témou bola práca so zraniteľnými klientmi v oblasti zamestnávania a vzdelávania. Školenie bolo o to zaujímavejšie, že svoje skúsenosti nám odovzdávali samotné predstaviteľky nášho nórskeho partnera – spoločnosti MiA (Stiftelsen …

Školenie nórskej organizácie MiA pre mimovládne organizácie Read More »

Komunitné stretnutie

Svoje skúsenosti ohľadne práce s marginalizovanou rómskou komunitou sme spoločne s našimi spolupracujúcimi subjektmi zdieľali na komunitnom stretnutí, ktoré 29. februára zorganizovala Agentúra práce BBSK.V priateľskej atmosfére sme so zástupcami samospráv, komunitných centier, terénnej sociálnej služby, mimovládnych organizácií a taktiež so samotnými zástupcami rómskej komunity diskutovali o možnostiach zlepšenia života Rómov a Rómiek, o zamestnanosti …

Komunitné stretnutie Read More »

Pozvánka na záverečnú konferenciu projektu s názvom Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017

Dovoľujeme si Vás pozvať na záverečnú konferenciu projektu s názvom Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017, ktorá sa uskutoční dňa 13. marca 2024 (streda) v čase od 9.00 do 15.00 hod. v priestoroch Hotela Saffron, Radlinského 27, Bratislava. Na konferencii predstavíme koncept dočasných vyrovnávacích opatrení (DVO) a niekoľko príkladov praktickej aplikácie na Slovensku aj v zahraničí, …

Pozvánka na záverečnú konferenciu projektu s názvom Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 Read More »

Pozývame Vás na 2-dňové školenie pre MVO

Pozývame Vás na 2-dňové školenie pre MVO, ktoré sa zameriava na prácu so zraniteľnými klientmi v oblasti zamestnávania a vzdelávania. Bude ho viesť naša partnerská nórska organizácia MIA (Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet). Školenie sa uskutoční v dňoch 11.3.-12.3.2024 v Hoteli Saffron na Radlinského 27 v Bratislave v rámci projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017. Školenie bude prebiehať v anglickom …

Pozývame Vás na 2-dňové školenie pre MVO Read More »

Skĺbili sme príjemné s užitočným

Sobota 9. decembra sa niesla v duchu pomoci ľuďom. Popoludnie sme začali aktivitami zameranými na rozvoj zručností, ktoré sú nápomocné pri výbere vhodného zamestnania a príprave do pracovného procesu. Zúčastnení si na základe svojich znalostí a vlastností zostavili životopis a prostredníctvom pripravených dotazníkov odhalili svoje silné a slabé stránky. A keďže víkendy trávi rodina spoločne, …

Skĺbili sme príjemné s užitočným Read More »

S PROJEKTOM DOČASNÉ VYROVNÁVACIE OPATRENIA NA ZVÝŠENIE ZAMESTNANOSTI A VZDELÁVANIA RÓMOV SME VYCESTOVALI DO PREŠOVA A POPRADU

Na konci septembra 2023 sme zorganizovali pracovné podujatia na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a manažment diverzity na pracovisku v Prešove (28.9.2023) a v Poprade (29.9.2023). Pracovných podujatí sa zúčastnili zástupcovia a zástupkyne rôznych aktérov v oblasti zamestnávania, vrátane úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, občianskej spoločnosti, samosprávnych orgánov a miestnych zamestnávateľov, vrátane sociálnych …

S PROJEKTOM DOČASNÉ VYROVNÁVACIE OPATRENIA NA ZVÝŠENIE ZAMESTNANOSTI A VZDELÁVANIA RÓMOV SME VYCESTOVALI DO PREŠOVA A POPRADU Read More »

3. cyklus školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie

V rámci projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 sme 21. a 22. septembra absolvovali 3. cyklus školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie.Témy oboch dní boli veľmi zaujímavé, ale hlavne prospešné pri práci s klientmi. Naše školiteľky boli odborníčky priamo z praxe, a to z Úradu práce, sociálnych vecí a …

3. cyklus školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie Read More »

Scroll to Top