Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Skĺbili sme príjemné s užitočným

Sobota 9. decembra sa niesla v duchu pomoci ľuďom. Popoludnie sme začali aktivitami zameranými na rozvoj zručností, ktoré sú nápomocné pri výbere vhodného zamestnania a príprave do pracovného procesu. Zúčastnení si na základe svojich znalostí a vlastností zostavili životopis a prostredníctvom pripravených dotazníkov odhalili svoje silné a slabé stránky. A keďže víkendy trávi rodina spoločne, pripravili sme rôzne zábavné a poučné hry aj pre detičky, ktoré sprevádzali svojich rodičov.
Popoludnie zavŕšil úžasný benefičný koncert v podaní žiakov a pedagógov Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a špeciálnych hostí – opernej sólistky Gabrielly Papp a klaviristu Zsolta Botoša, ktorí sa postarali o nádherný umelecký zážitok. Celý výťažok zo vstupného poputuje na pomoc matkám samoživiteľkám.
Naše poďakovanie patrí partnerom podujatia: OZ Úspešný život, IN Network Slovakia, TESCO a všetkým darcom, ktorí prispeli k ušľachtilému cieľu.
Podujatie bolo financované z projektu s názvom Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov. Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Dočasné vyrovnávacie opatrenia (agenturapracebbsk.sk)
Scroll to Top