Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Aktuality

Záverečná konferencia DVO

Projekt Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 sa chýli ku koncu. Preto sa 13. marca konala záverečná konferencia, kde sme sumarizovali výsledky, ktoré sa počas trvania projektu podarilo dosiahnuť. Medzi 46 účastníkmi boli zástupcovia štátnej správy, vedeckých inštitúcií, mimovládnych organizácií, súkromného sektora a zástupcovia nórskeho partnera projektu.Agentúra práce BBSK spolu so

Read More »

Školenie nórskej organizácie MiA pre mimovládne organizácie

V dňoch 11. a 12. marca zorganizovala Agentúra práce BBSK spolu so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva 2-dňové školenie pre mimovládne organizácie, ktorého hlavnou témou bola práca so zraniteľnými klientmi v oblasti zamestnávania a vzdelávania. Školenie bolo o to zaujímavejšie, že svoje skúsenosti nám odovzdávali samotné predstaviteľky nášho nórskeho partnera – spoločnosti MiA (Stiftelsen

Read More »

Komunitné stretnutie

Svoje skúsenosti ohľadne práce s marginalizovanou rómskou komunitou sme spoločne s našimi spolupracujúcimi subjektmi zdieľali na komunitnom stretnutí, ktoré 29. februára zorganizovala Agentúra práce BBSK.V priateľskej atmosfére sme so zástupcami samospráv, komunitných centier, terénnej sociálnej služby, mimovládnych organizácií a taktiež so samotnými zástupcami rómskej komunity diskutovali o možnostiach zlepšenia života Rómov a Rómiek, o zamestnanosti

Read More »

Pozvánka na záverečnú konferenciu projektu s názvom Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017

Dovoľujeme si Vás pozvať na záverečnú konferenciu projektu s názvom Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017, ktorá sa uskutoční dňa 13. marca 2024 (streda) v čase od 9.00 do 15.00 hod. v priestoroch Hotela Saffron, Radlinského 27, Bratislava. Na konferencii predstavíme koncept dočasných vyrovnávacích opatrení (DVO) a niekoľko príkladov praktickej aplikácie na Slovensku aj v zahraničí,

Read More »

Pozývame Vás na 2-dňové školenie pre MVO

Pozývame Vás na 2-dňové školenie pre MVO, ktoré sa zameriava na prácu so zraniteľnými klientmi v oblasti zamestnávania a vzdelávania. Bude ho viesť naša partnerská nórska organizácia MIA (Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet). Školenie sa uskutoční v dňoch 11.3.-12.3.2024 v Hoteli Saffron na Radlinského 27 v Bratislave v rámci projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017. Školenie bude prebiehať v anglickom

Read More »
Scroll to Top