Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Aktuality

Aktuálne
apbbsk

1. cyklus školení pre komunitné centrá a mimovládne organizácie na tému Dočasné vyrovnávacie opatrenia – Podpora zamestnávania klientov z prostredia MRK

Dočasné vyrovnávacie opatrenia (DVO) sú špecifické opatrenia, ktoré slúžia na vyrovnávanie nerovností a znevýhodnení u konkrétnych skupín ľudí, či už ide o prístup k zamestnaniu, vzdelávaniu, bývaniu alebo napr. zdravotnej starostlivosti. A práve dočasné vyrovnávacie opatrenia boli témou 1. cyklu školení pre komunitné centrá a mimovládne organizácie, ktoré v dňoch 24. a 25. novembra organizovala Agentúra práce BBSK v Spoločenskom centre 3Pé v Lučenci v rámci projektu

Read More »
Aktuálne
apbbsk

Školili sme zamestnávateľov na tému dočasných vyrovnávacích opatrení a manažmentu diverzity

Dňa 8. novembra 2022 sme v Bratislave zorganizovali seminár na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a manažment diverzity na pracovisku (v kontexte zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít). Seminár bol určený pre zamestnávateľov súkromného a verejného sektora, ktorí sú potenciálnymi prijímateľmi alebo realizátormi dočasných vyrovnávacích opatrení.  Dočasné vyrovnávacie opatrenia sú špecifické opatrenia slúžiace na vytváranie rovnosti v prístupe k

Read More »
Aktuálne
apbbsk

POZÝVAME VÁS NA ŠKOLENIE PRE KOMUNITNÉ CENTRÁ A MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE

Agentúra práce BBSK, n. o., Slovenské národné centrum pre ľudské práva a Mangfold i Arbeidslivet (Nórsko) Vás pozývajú na školenie pre komunitné centrá a mimovládne organizácie Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 Podpora zamestnávania klientov z prostredia MRK ktoré sa bude konať dňa 24. novembra v čase od od 10.00 do

Read More »
Aktuálne
apbbsk

POZÝVAME ZAMESTNÁVATEĽOV NA SEMINÁR O DVO A MANAŽMENTE DIVERZITY

Agentúra práce BBSK, n. o., Slovenské národné centrum pre ľudské práva a Mangfold i Arbeidslivet (Nórsko) Vás pozývajú na seminár o DVO A MANAŽMENTE DIVERZITY Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a amanažment diverzity na pracovisku (v kontexte zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít) ktorý sa bude konať dňa 8.11.2022 v čase od 9.00 do 13.00 v priestoroch

Read More »
Aktuálne
apbbsk

Prezentácia projektu na Charte diverzity

Po letnej prestávke sme sa s ambasádormi Charty diverzity opäť stretli na Small Talk-u, ktorého témou boli Dočasné vyrovnávacie opatrenia pre zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov. 📈 Tému priblížila riaditeľka n.o. Agentúra práce BBSK a koordinátorka pracovného poradenstva v n.o. Človek v ohrození Michaela Mudroňová a svoje skúsenosti z praxe s nami zdieľali spoločnosti PASELL, TESCO STORES SR, a. s.

Read More »
Scroll to Top