Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Aktuality

Srdečne Vás pozývame 9. decembra na Adventný benefičný koncert

Srdečne Vás pozývame 9. decembra na Adventný benefičný koncert, ktorého výťažok poputuje na pomoc matkám samoživiteľkám. Pred konaním koncertu sa na Vás od 14.00 hod. tešíme v Spoločenskom centre 3Pé, kde si zábavnou formou a v príjemnej atmosfére môžete zdokonaliť svoje pracovné zručnosti.

Read More »

S PROJEKTOM DOČASNÉ VYROVNÁVACIE OPATRENIA NA ZVÝŠENIE ZAMESTNANOSTI A VZDELÁVANIA RÓMOV SME VYCESTOVALI DO PREŠOVA A POPRADU

Na konci septembra 2023 sme zorganizovali pracovné podujatia na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a manažment diverzity na pracovisku v Prešove (28.9.2023) a v Poprade (29.9.2023). Pracovných podujatí sa zúčastnili zástupcovia a zástupkyne rôznych aktérov v oblasti zamestnávania, vrátane úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, občianskej spoločnosti, samosprávnych orgánov a miestnych zamestnávateľov, vrátane sociálnych

Read More »

3. cyklus školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie

V rámci projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 sme 21. a 22. septembra absolvovali 3. cyklus školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie.Témy oboch dní boli veľmi zaujímavé, ale hlavne prospešné pri práci s klientmi. Naše školiteľky boli odborníčky priamo z praxe, a to z Úradu práce, sociálnych vecí a

Read More »

Pozvánka na školenie pre komunitné centrá a mimovládne organizácie na tému Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 (Podpora zamestnávania klientov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít)

Srdečne Vás pozývame na školenie pre komunitné centrá a mimovládne organizácie na tému Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 (Podpora zamestnávania klientov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít), ktoré sa bude konať v dňoch 21. a 22. septembra 2023 v čase od 9.00 do 15.00 hod. v priestoroch Spoločenského centra 3Pé v Lučenci. Dočasné vyrovnávacie opatrenia sú

Read More »

Krátka inšpirácia z našej študijnej cesty do Osla

Prečítajte si krátku inšpiráciu z našej študijnej cesty do Osla, kde nás partnerská organizácia MIA oboznámila s praktickou aplikáciou dočasných vyrovnávacích opatrení u nórskych zamestnávateľov. Nórske inšpirácie alebo lekcia z rozmanitosti – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva – (blog.sme.sk)

Read More »

Pozvánka na pracovné raňajky

Pozývame vás na pracovné raňajky pre zamestnávateľov a iných stakeholderov v oblasti zamestnávania na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení a manažmentu diverzity na pracovisku ktoré sa budú konať dňa 13.06.2023 v čase od 9.00 do 11.30 v priestore Salónik KÚT 12 v Banskej Bystrici. Na podujatí sa dozviete ako navrhovať a realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia

Read More »
Scroll to Top