Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Pozývame Vás na 2-dňové školenie pre MVO

Pozývame Vás na 2-dňové školenie pre MVO, ktoré sa zameriava na prácu so zraniteľnými klientmi v oblasti zamestnávania a vzdelávania. Bude ho viesť naša partnerská nórska organizácia MIA (Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet). Školenie sa uskutoční v dňoch 11.3.-12.3.2024 v Hoteli Saffron na Radlinského 27 v Bratislave v rámci projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017. Školenie bude prebiehať v anglickom jazyku, tlmočenie je zabezpečené.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke a vzhľadom na obmedzený počet účastníkov Vás prosíme o registráciu na priloženom linku TU.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Scroll to Top