Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Naše aktivity

1. cyklus školení pre komunitné centrá a mimovládne organizácie na tému Dočasné vyrovnávacie opatrenia - Podpora zamestnávania klientov z prostredia MRK
Seminár DVO Bratislava 8.11.2022
Nábor klientov v obci Čamovce
Nábor klientov v obci Belina
Sprevádzanie klientov pri nábore do Adient Slovakia, s.r.o. závod Lučenec
Sprevádzanie klientov a nácvik zručností u zamestnávateľa v Bušinciach
Návšteva Komunitného centra v Rimavskej Píle
Scroll to Top