Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Aktuality

Aktuálne
apbbsk

POZÝVAME ZAMESTNÁVATEĽOV NA SEMINÁR O DVO A MANAŽMENTE DIVERZITY

Agentúra práce BBSK, n. o., Slovenské národné centrum pre ľudské práva a Mangfold i Arbeidslivet (Nórsko) Vás pozývajú na seminár o DVO A MANAŽMENTE DIVERZITY Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a amanažment diverzity na pracovisku (v kontexte zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít) ktorý sa bude konať dňa 8.11.2022 v čase od 9.00 do 13.00 v priestoroch

Read More »
Aktuálne
apbbsk

Prezentácia projektu na Charte diverzity

Po letnej prestávke sme sa s ambasádormi Charty diverzity opäť stretli na Small Talk-u, ktorého témou boli Dočasné vyrovnávacie opatrenia pre zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov. 📈 Tému priblížila riaditeľka n.o. Agentúra práce BBSK a koordinátorka pracovného poradenstva v n.o. Človek v ohrození Michaela Mudroňová a svoje skúsenosti z praxe s nami zdieľali spoločnosti PASELL, TESCO STORES SR, a. s.

Read More »
Publikácie
apbbsk

Prípravná štúdia o praktickom využívaní dočasných vyrovnávacích opatrení na Slovensku a v zahraničí

Dočasné vyrovnávacie opatrenia (ďalej ako „DVO“) sú špecifické opatrenia slúžiace na vyrovnávanie nerovností a znevýhodnení, ktoré sa spoločne nazývajú diskriminácia. Slúžia na odstránenie diskriminácie u konkrétnych skupín ľudí. Smerujú k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti či k bývaniu. Ich trvanie je časovo obmedzené. Začiatok, teda prijatie DVO, je podmienený výskytom diskriminácie.

Read More »
Aktuálne
apbbsk

Otváracia konferencia projektu

Videozáznam otváracej konferencie zo dňa 5.4.2022 Prezentácie otváracej konferencie Michaela Mudroňová, Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja: Dočasné vyrovnávacie opatrenia pre zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov Beáta Babačová, Slovenské národne stredisko pre ľudské práva: Dočasné vyrovnávacie opatrenia  Eli K. Langset, Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet: Dočasné vyrovnávajúce opatrenia na podporu zamestnanosti a vzdelávania Rómov Zuzana Havírová, Centrum

Read More »
Publikácie
apbbsk

Informačný leták o dočasných vyrovnávacích opatreniach

Dočasné vyrovnávacie opatrenia (DVO) sú opatrenia slúžiace na vyrovnávanie nerovností a znevýhodnení, ktoré sú často historicky zakorenené a potrebujú osobitný a proaktívny prístup. Tieto nerovnosti vyplývajú z rasového alebo etnického pôvodu, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, rodu alebo pohlavia, veku alebo zdravotného postihnutia. Slúžia na odstránenie diskriminácie u konkrétnych skupín ľudí. Smerujú k

Read More »
Scroll to Top