Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Aktuality

Krátka inšpirácia z našej študijnej cesty do Osla

Prečítajte si krátku inšpiráciu z našej študijnej cesty do Osla, kde nás partnerská organizácia MIA oboznámila s praktickou aplikáciou dočasných vyrovnávacích opatrení u nórskych zamestnávateľov. Nórske inšpirácie alebo lekcia z rozmanitosti – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva – (blog.sme.sk)

Read More »

Pozvánka na pracovné raňajky

Pozývame vás na pracovné raňajky pre zamestnávateľov a iných stakeholderov v oblasti zamestnávania na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení a manažmentu diverzity na pracovisku ktoré sa budú konať dňa 13.06.2023 v čase od 9.00 do 11.30 v priestore Salónik KÚT 12 v Banskej Bystrici. Na podujatí sa dozviete ako navrhovať a realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia

Read More »

Diskutovali sme v Lučenci o DVO a manažmente diverzity pri vytváraní pracovných príležitostí pre Rómov a Rómky

Dňa 9. marca 2023 Stredisko v spolupráci s Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja zorganizovalo v Lučenci pracovné raňajky pre lokálnych aktérov v oblasti zamestnanosti na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a manažment diverzity na pracovisku. Pracovných raňajok sa zúčastnili zástupkyne samosprávnych orgánov a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z regiónu a zástupcovia a

Read More »

2. cyklus školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie

V piatok 24. februára sme zavŕšili 2. cyklus dvojdňového školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie v rámci projektu LDI03017 Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov. Interaktívnou formou nás školiteľky previedlitémami ako mapovanie kompetencií, efektívna komunikácia, segmentácia trhu práce, motivačné techniky, práca s emóciami a skupinové poradenstvo. #eeagrants #SPOLOCNEzaDOBREnapady Podujatie bolo financované z projektu

Read More »
Aktuálne
apbbsk

POZÝVAME VÁS NA ŠKOLENIE PRE KOMUNITNÉ CENTRÁ A MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE 2. CYKLUS

Agentúra práce BBSK, n. o., Slovenské národné centrum pre ľudské práva a Mangfold i Arbeidslivet (Nórsko) Vás pozývajú na školenie pre komunitné centrá a mimovládne organizácie Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 Podpora zamestnávania klientov z prostredia MRK ktoré sa bude konať dňa 23. februára v čase od 10.00 do 16.00

Read More »
Aktuálne
apbbsk

1. cyklus školení pre komunitné centrá a mimovládne organizácie na tému Dočasné vyrovnávacie opatrenia – Podpora zamestnávania klientov z prostredia MRK

Dočasné vyrovnávacie opatrenia (DVO) sú špecifické opatrenia, ktoré slúžia na vyrovnávanie nerovností a znevýhodnení u konkrétnych skupín ľudí, či už ide o prístup k zamestnaniu, vzdelávaniu, bývaniu alebo napr. zdravotnej starostlivosti. A práve dočasné vyrovnávacie opatrenia boli témou 1. cyklu školení pre komunitné centrá a mimovládne organizácie, ktoré v dňoch 24. a 25. novembra organizovala Agentúra práce BBSK v Spoločenskom centre 3Pé v Lučenci v rámci projektu

Read More »
Scroll to Top