Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

3. cyklus školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie

V rámci projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 sme 21. a 22. septembra absolvovali 3. cyklus školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie.
Témy oboch dní boli veľmi zaujímavé, ale hlavne prospešné pri práci s klientmi. Naše školiteľky boli odborníčky priamo z praxe, a to z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci. Venovali sa štátnym sociálnym dávkam, hmotnej núdzi, inflačnej dotácii, evidencii a právam a povinnostiam uchádzačov o zamestnanie. Zvlášť osožné boli konkrétne príklady vypĺňania jednotlivých tlačív, keďže veľa klientov sa na nás obracia práve s pomocou pri administratívnych úkonoch.
Touto cestou sa im chceme srdečne poďakovať za hodnotné a vyčerpávajúce informácie, ktoré nám zaiste pomôžu pri vykonávaní našich profesií.
Podujatie bolo financované z projektu s názvom Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov. Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Scroll to Top