Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Komunitné stretnutie

Svoje skúsenosti ohľadne práce s marginalizovanou rómskou komunitou sme spoločne s našimi spolupracujúcimi subjektmi zdieľali na komunitnom stretnutí, ktoré 29. februára zorganizovala Agentúra práce BBSK.
V priateľskej atmosfére sme so zástupcami samospráv, komunitných centier, terénnej sociálnej služby, mimovládnych organizácií a taktiež so samotnými zástupcami rómskej komunity diskutovali o možnostiach zlepšenia života Rómov a Rómiek, o zamestnanosti a implementácii dočasných vyrovnávacích opatrení, o úspechoch, ale aj neúspechoch, ktoré prirodzene táto práca prináša. V závere stretnutia sme sa navzájom obohatili o nápady a návrhy skvalitňovania práce s klientmi.
Podujatie bolo financované z projektu s názvom „Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov“ podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Scroll to Top