Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Publikácie

Prípravná štúdia o praktickom využívaní dočasných vyrovnávacích opatrení na Slovensku a v zahraničí

Dočasné vyrovnávacie opatrenia (ďalej ako „DVO“) sú špecifické opatrenia slúžiace na vyrovnávanie nerovností a znevýhodnení, ktoré sa spoločne nazývajú diskriminácia. Slúžia na odstránenie diskriminácie u konkrétnych skupín ľudí. Smerujú k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti či k bývaniu. Ich trvanie je časovo obmedzené. Začiatok, teda prijatie DVO, je podmienený výskytom diskriminácie. …

Prípravná štúdia o praktickom využívaní dočasných vyrovnávacích opatrení na Slovensku a v zahraničí Read More »

Informačný leták o dočasných vyrovnávacích opatreniach

Dočasné vyrovnávacie opatrenia (DVO) sú opatrenia slúžiace na vyrovnávanie nerovností a znevýhodnení, ktoré sú často historicky zakorenené a potrebujú osobitný a proaktívny prístup. Tieto nerovnosti vyplývajú z rasového alebo etnického pôvodu, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, rodu alebo pohlavia, veku alebo zdravotného postihnutia. Slúžia na odstránenie diskriminácie u konkrétnych skupín ľudí. Smerujú k …

Informačný leták o dočasných vyrovnávacích opatreniach Read More »

Scroll to Top