Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Informačný leták o dočasných vyrovnávacích opatreniach

Dočasné vyrovnávacie opatrenia (DVO) sú opatrenia slúžiace na vyrovnávanie nerovností a znevýhodnení, ktoré sú často historicky zakorenené a potrebujú osobitný a proaktívny prístup. Tieto nerovnosti vyplývajú z rasového alebo etnického pôvodu, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, rodu alebo pohlavia, veku alebo zdravotného postihnutia. Slúžia na odstránenie diskriminácie u konkrétnych skupín ľudí.

Smerujú k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti či k bývaniu. Sú časovo obmedzené. Začiatok, prijatie dočasných vyrovnávacích opatrení, je podmienený výskytom diskriminácie.

1 názor na “Informačný leták o dočasných vyrovnávacích opatreniach”

Komentáre sú uzavreté.

Scroll to Top