Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Otváracia konferencia projektu

Videozáznam otváracej konferencie zo dňa 5.4.2022

Prezentácie otváracej konferencie

Michaela Mudroňová, Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja: Dočasné vyrovnávacie opatrenia pre zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov
Beáta Babačová, Slovenské národne stredisko pre ľudské práva: Dočasné vyrovnávacie opatrenia 
Eli K. Langset, Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet: Dočasné vyrovnávajúce opatrenia na podporu zamestnanosti a vzdelávania Rómov
Zuzana Havírová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry CVEK: Aj ty máš šancu
Ábel Ravasz: Dočasné vyrovnávacie opatrenia pre zvyšenie zamestnanosti a vzdelanosti ľudí z marginalizovaných komunít
Marcel Blaščák, dm drogerie markt s.r.o.: Duál je dobrá voľba
Scroll to Top