Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

2. cyklus školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie

V piatok 24. februára sme zavŕšili 2. cyklus dvojdňového školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie v rámci projektu LDI03017 Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov. Interaktívnou formou nás školiteľky previedli
témami ako mapovanie kompetencií, efektívna komunikácia, segmentácia trhu práce, motivačné techniky, práca s emóciami a skupinové poradenstvo.

#eeagrants

#SPOLOCNEzaDOBREnapady

Podujatie bolo financované z projektu s názvom Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov. Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Naši partneri

Agentúra práce BBSK
Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet
SNSLP
Scroll to Top