Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

POZÝVAME VÁS NA ŠKOLENIE PRE KOMUNITNÉ CENTRÁ A MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE 2. CYKLUS

Agentúra práce BBSK, n. o., Slovenské národné centrum pre ľudské práva a Mangfold i Arbeidslivet (Nórsko) Vás pozývajú na školenie pre komunitné centrá a mimovládne organizácie

Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017

Podpora zamestnávania klientov z prostredia MRK

ktoré sa bude konať dňa 23. februára v čase od 10.00 do 16.00 hod. a 24. februára 2023 v čase od 09.00 do 15.00 v priestoroch Spoločenského centra 3Pé, Sokolská 12, 984 01 v Lučenci.

Program:

10:00 – 16:00 (23. februára) Mapovanie kompetencií, Efektívna komunikácia, kladenie otázok, Segmentácia trhu práce

9:00 – 15:00 (24. februára) Motivačné techniky, Práca s emóciami, Skupinové poradenstvo

Podujatie je financované z projektu s názvom Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov podporovaného v rámci Nórskych Grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky.

Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti a lepšie využitie DVO pri zamestnávaní Rómov a Rómiek,
predovšetkým z marginalizovaných komunít.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

www.norwaygrants.sk/ldi

Pozvánka

Scroll to Top