Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

POZÝVAME ZAMESTNÁVATEĽOV NA SEMINÁR O DVO A MANAŽMENTE DIVERZITY

Agentúra práce BBSK, n. o., Slovenské národné centrum pre ľudské práva a Mangfold i Arbeidslivet (Nórsko) Vás pozývajú na seminár o

DVO A MANAŽMENTE DIVERZITY

Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a amanažment diverzity na pracovisku (v kontexte zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít)

ktorý sa bude konať dňa 8.11.2022 v čase od 9.00 do 13.00 v priestoroch Hotela Apollo v Bratislave.

Podujatie je financované z projektu s názvom „Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov“ podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt realizujú Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a nórskym partnerom Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet. Bližšie informácie o projekte sa môžete dočítať na webových stránkach projektových partnerov Agentúra práce BBSK a na podstránke Prebiehajúce projekty.

Počet účastníkov a účastníčok semináru je limitovaný, svoju účasť potvrďte prosím registráciou.

>>>Tu sa môžete zaregistrovať na seminár>>>

Program:

9:00 – 9:05 Privítanie účastníkov

9:05 – 9:20 Predstavenie projektu (Michaela Mudroňová – AP BBSK, Zuzana Pavlíčková – SNSĽP, Eli K. Langset – MiA)

9:20 – 10:50 Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi (Marian Mesároš – SNSĽP)

10:50 – 11:20 Prestávka na kávu a občerstvenie

11:20 – 12:40 Manažment diverzity a rovnakého zaobchádzania v kontexte zamestnávania vylúčených skupín (Tomáš Földes – SNSĽP)

12:40 – 13:00 Diskusia na záver semináru

Podujatie je financované z projektu s názvom Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov podporeného v rámci Nórskych Grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti a lepšie využitie DVO pri zamestnávaní Rómov a Rómiek, predovšetkým z marginalizovaných komunít.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top