Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Pozvánka na pracovné raňajky

Pozývame vás na pracovné raňajky pre zamestnávateľov a iných stakeholderov v oblasti zamestnávania na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení a manažmentu diverzity na pracovisku ktoré sa budú konať dňa 13.06.2023 v čase od 9.00 do 11.30 v priestore Salónik KÚT 12 v Banskej Bystrici.

Na podujatí sa dozviete ako navrhovať a realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti Rómov v regióne, ako aj bližšie informácie o službách, ktoré v oblasti pracovného poradenstva poskytujeme. Svoju účasť potvrďte prosím emailom na pavlickova@snslp.sk

Podujatie je financované z projektu s názvom „Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov“ podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Bližšie informácie o projekte sa môžete dočítať na webovej stránke projektu https://www.agenturapracebbsk.sk/projekty/docasne-vyrovnavacie-opatrenia/

Dočasné vyrovnávacie opatrenia – Agentúra práce BBSK Viac informácií nájdete na stránke projektu DVO.AGENTURAPRACEBBSK.SK Názov projektu: Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov – LDI0317 Dočasné vyrovnávacie opatrenia (DVO) sú založené na myšlienke, že nie každý má rovnaké možnosti získať vzdelanie alebo prácu, nie z vlastnej viny, ale kvôli príslušnosti k určitej dlhodobo znevýhodnenej skupine. Rómovia, ženy, migranti alebo ľudia www.agenturapracebbsk.sk

Link na blog: Nórske inšpirácie alebo lekcia z rozmanitosti – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva – (blog.sme.sk)

Scroll to Top